Àrea privada

Login

Recuperar Password

geshotels_g

Enquestes de satisfacció.
Estudis de mercat.
Estudis de preferències.
Hàbits de consum.
Motivacions de compra.
Àmbit nacional i internacional.

gesquality_g

Customer Experience.
Selecció de personal.
Enquestes de clima laboral.
Servei Mystery Guest.

gesinvest_g

Investigació Privada especialitzada en el sector hoteler.
Client simulat.
Auditories de seguretat.

gessecurity_g

Auditem i instal·lem càmeres CCTV en els llocs més idonis per preservar la teva seguretat.

gesinforma_g

Detectius privats.
Sector privat i empresarial.

gesdret_g

Contractació, negociacions, transaccions, consultoria i litigis.

gesmediacion_g

Propiciar acords raonables per a totes les parts, és la tasca del mediador.
Una porta al diàleg.
Especialistes en el sector hoteler.

Per una informació més àmplia i millor

A GrupoGes treballem perquè la informació sigui una eina capaç d’optimitzar la direcció i gestió del seu negoci. Amb aquest objectiu, comptem amb professionals especialitzats en diverses matèries: psicologia, investigació, gestió hotelera, relacions públiques, dret, recursos humans… Utilitzem els nostres propis mètodes, que han demostrat la seva eficàcia, i li proporcionem el valor de la immediatesa, l’experiència en l’obtenció, anàlisi i avaluació de dades i un know how forjat amb l’intercanvi d’informació i d’experiències entre les nostres divisions.

“Optimitzem els recursos de totes les nostres divisions per tal d’oferir al client una informació útil i veraç”
Carlos Valencia
President GrupoGes

carlos-valencia

geshotels_logo

Tot el que vostè necessita saber i nosaltres sabem com demanar

GesHotels és la divisió de GrupoGes especialitzada en la realització d’auditories hoteleres. Experiència, metodologia, rigor i agilitat són els nostres valors principals. La nostra activitat pren com a base el convenciment de què la informació objectiva és un recurs de gran valor per a les empreses hoteleres, en un entorn de gran competitivitat i nivell d’exigència creixent per part dels clients.

geshotels_restaurante_2
El nostre mètode permet respondre a les necessitats dels clients durant la seva estada, anticipant-nos a comentaris no desitjats a les xarxes socials
carmen_tudela
“Conèixer el nivell de satisfacció d’un client durant la seva estada permet millorar la seva experiència i obtenir la fidelització”


Carmen Tudela
Directora General GesHotels

Presents a més de

1000

establiments

Més de

20000

auditories hoteleres anuals

Més de

350

professionals al seu servei

Presència a

20

països

L’ajudem a assegurar la millor experiència per als seus clients

 

Gaudir d’experiències altament positives s’ha convertit en l’aspiració de qualsevol client, independentment del motiu del seu viatge, i l’establiment hoteler és el millor escenari per canalitzar aquestes expectatives. Per aquesta raó, treballem per ajudar-li a assegurar les millors experiències dels seus clients. Obtenim informació i la processem amb celeritat per poder donar-li conclusions que li permetin acomplir amb les expectatives dels seus hostes, inclús abans que abandonin l’establiment. Es tracta, sens dubte, de la millor manera d’obtenir la fidelització tan desitjada.

geshotels_keyboard

Un mètode
propi i eficaç

 

El nostre mètode professional s’ha mostrat d’una gran eficàcia durant més de 20 anys de treball i proporciona als nostres clients grans resultats. Duem a terme les enquestes de manera personalitzada i obtenim un percentatge de participació que arriba al 90%, obtenint informació essencial de cada una de les àrees i serveis de l’establiment. La selecció de les preguntes i la seva redacció, l’avaluació de la informació obtinguda en“temps real”, la formulació de diagnòstics i la informació als nostres clients, són aspectes claus del procés.

esquema-cat
90%
Enquestes personalitzades

90% de participació

Atenem

a todas

a totes les nacionalitats

Informe en

12 hores

Fidelitzacions del 45%

gesquality–logo
gesquality_personal
Perquè una normativa sigui efectiva necessita un seguiment.

L’encert en la selecció del personal

Hem dissenyat un sistema de selecció i valoració que permet adaptar-se a cada una de les seves necessitats, i que li ofereix candidats a la seva mida.

Estudis

d’ambient laboral

belen_jimenez
“El personal és la columna vertebral de la seva empresa. Conèixer-lo, formar-lo i motivar-lo és la clau de l’èxit”


Belén Jiménez
Llicenciada en Psicologia

Estudi Ambient Laboral

 

Mitjançant sondejos d’opinió al seu personal, vostè podrà descobrir les inquietuds dels professionals. Recollim les qüestions que concerneixen la identificació i satisfacció dels seus empleats, oferint una visió objectiva del conjunt de la seva empresa.

gesquality_small

Mystery Shopping

 

Realitzem auditories directes i indirectes als seus establiments, en forma de client simulat o mitjançant una revisió directa (checklist), de manera que vostè pugui comprovar el compliment de les normes i procediments establerts per la seva empresa.Només un professional que es senti ben atès a la seva empresa serà capaç d’atendre bé als seus clients

Estar informat et permet anticipar-te i prendre millors decisions

Responent a l’augment de controls en matèria de Seguretat Ocupacional a establiments hotelers, hem incorporat a la nostra línia de serveis auditories internes realitzades per personal qualificat.

Aquestes auditories permetran conèixer per endavant les deficiències en matèria de:

SEGURETAT CONTRA INCENDIS

SEGURETAT CONTRA INCENDIS

Assegurem que l’establiment compleixi amb la normativa vigent estatal i autonòmica, així com la normativa pròpia dels TTOO.

SEGURETAT EN PISCINES

SEGURETAT EN PISCINES

Control i enumeració de punts potencialment perillosos en piscines, així com requisits en matèria de seguretat exigits per normativa.

SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

Basant-nos en la normativa d’edificació, comprovem que l’hotel estigui lliure de punts de risc per als clients, així com que compleix amb els requisits mínims.

gesinvest_logo

Client simulat,
informació objectiva

La millor manera d’auditar la qualitat i adequació dels serveis d’un hotel és, sens dubte, fer-se passar per un client qualsevol. A GesInvest hem desenvolupat un procediment precís i eficaç per dur a terme una avaluació al seu establiment mitjançant detectius privats recolzats per tecnologia avançada.

gesinvest_reception
Conèixer a temps tot l’entramat de relacions humanes en un establiment hoteler permet anticipar-se a conflictes de complicada resolució

Auditories de Seguretat Internacional

Som especialistes i pioners en organitzar sistemes de control i seguretat en complexos hotelers de la República Dominicana, Mèxic, Jamaica i altres destinacions, creant protocols d’actuació, reestructurant i formant el personal existent en la matèria, definint funcions i supervisant procediments i pressuposts.

El que no s’evidencia

no existeix

Detectius Privats
especialistes en el

sector hoteler

des de 1992

ges_security

La teva tranquil·litat,
el nostre bé més preuat

Quan patim un robatori sempre tendim a penedir-nos de no haver cuidat la nostra seguretat.
Una decisió que sol arribar a deshora i a la qual pocs poden anticipar-se.
A GesSecurity coneixem tots els mecanismes i sistemes per vetllar per la seguretat de la teva família i el teu negoci. Una aposta segura i que, sobretot, ha d’arribar a temps.

gesmediacionph_up
El darrer en sistemes de seguretat

A GesSecurity comptem amb l’última
tecnologia per protegir-te.

* CCTV amb connexió en remot i integració en un mateix programari per a centralitzar la gestió en oficines centrals de clients i poder així controlar els punts sensibles dels hotels.

* Alarmes amb serveis en el núvol i enviament de SMS gratuïts, homologades per a connexió amb Centrals Receptores d’Alarma.

* Control d’accessos, mitjançant targetes, lectors biomètrics o codis numèrics. Per controlar qui, quan i on es realitzen entrades i sortides de llocs sensibles.

Al teu costat, sempre que ens necessitis

 

GesSecurity no acaba el seu servei una vegada instal·lats els teus dispositius. Estarem al teu costat per a qualsevol servei que puguis precisar.

* Visionat en remot de les càmeres en punts sensibles per a control intern.

* Manteniment i actualització de sistemes de càmeres, control d’accessos i alarmes

* Auditories de sistemes de càmeres, alarmes i control d’accessos.


gesinforma_logo

Què necessita saber?

 

La investigació privada en qualsevol àmbit centra l’activitat de GesInforma. Es tracta d’obtenir informació de manera professional, per tal de poder elaborar informes d’especialistes que permetin donar suport als procediments judicials. A GesInforma ens encarreguem d’obtenir informació i proves sobre conductes o fets privats que afectin l’àmbit econòmic, laboral, mercantil, personal, familiar o social.

La nostra ètica professional, experiència i coneixement de la legislació vigent suposen
un valor afegit

Eina de

suport

a la seva gestió

Informació

objectiva,

eficaç i àgil

Valor

probatori

a tribunals

El detectiu privat,
un testimoni privilegiat

El Tribunal Suprem defineix el detectiu privat com un testimoni privilegiat durant tot el procediment judicial. No en va, la Llei d’Enjudiciament Civil atorga gran importància a les proves i informes emesos per detectius, que poden ser ratificades davant l’estament corresponent.

gesdret_logo

Com créixer amb les lleis a la mà

La globalització de l’economia i l’exigència de les empreses per no quedar-se estancades en els seus processos de desenvolupament comporta la necessitat d’afermar-se en el dret internacional. Per això, GesDret compta amb oficines a Brasil, Mèxic, República Dominicana i Tunísia, des de les quals proporcionem als nostres clients assessorament sobre contractació, negociacions, transaccions, consultoria i litigis, entre altres serveis legals.

gesdret_photoup
Comptem amb un equip de professionals de provada solvència, que treballaran amb vostè per fer que les lleis siguin fermes aliades en la seva expansió empresarial
miriam_tort
“La seguretat jurídica resulta imprescindible per a l’expansió nacional i internacional de qualsevol empresa”


Miriam Tort
Advocada

Experiència nacional i

internacional

Assessoria jurídica a tots els nivells

 

A GesDret tenim una especial vinculació amb empreses del sector turístic, fruit de la voluntat d’oferir un coneixement ampli en àrees rellevants per a la consolidació i el creixement. La investigació ens ha permès especialitzar-nos en el seguiment d’expedients per a companyies d’assegurances i en la representació legal en qualsevol procediment.

gesdret_ph

Des de la redacció fins a la representació, passant per la interpretació de les normatives

 

La nostra extensa cartera de serveis legals ens permet proporcionar-li assessorament sobre contractació, negociacions, transaccions, consultoria o litigis. Duem a terme la redacció de documents legals i abordem amb vostè la complexitat de les normatives i tràmits. Els diferents aspectes de les inversions internacionals formen part de la nostra labor tècnica.

Oficines a

Europa,

Àfrica i Amèrica


gesmediacion-logo

En benefici de tots

La mediació és l’oportunitat de resoldre conflictes de manera humana, ràpida i econòmica. Es tracta d’un mètode basat en fer protagonistes a les parts, buscant la manera de mantenir o restablir la comunicació. L’objectiu és facilitar acords realistes i durables, evitant el desgast personal i material que comporta tot procediment judicial. La clau de l’èxit radica en la formació i experiència del mediador, així com en l’aplicació d’un mètode de provada eficàcia.

gesmediacionph_up
Propiciar acords raonables per a totes les parts és la feina del mediador
niees
“Conèixer les claus del discurs assertiu i combinar els coneixements legals amb la psicologia permet traçar el camí cap a l’acord”


Nieves Torrens, María Teresa Sáez, Josefina María Belmonte y Miriam Tort

Responsables de GesMediación

Una porta

al diàleg

Acords durables


Mediadors, professionals del diàleg

 

El nostre equip de mediadors està format per llicenciats en dret, especialitzats en mediació civil i mercantil, amb gran experiència en la resolució de conflictes. Aquests professionals treballen de forma imparcial i neutral, col·laborant en la recerca d’opcions creatives que incentivin el consens i facin possible la formalització de l’acord.

Una estratègia per a cada àmbit

 

Cada àmbit on es produeix un conflicte o desavinença requereix una estratègia específica. A Ges Mediació hem atresorat l’experiència necessària per establir pautes que propiciïn el consens en situacions recurrents: ruptura de parella, relacions entre familiars, herències, arrendaments, veïns i comunitats, problemàtiques empresarials i d’organitzacions complexes com hospitals, centres educatius i assistencials.

Contacte

SEU CENTRAL
Martí Costa, nº 2 – 1ª planta. 07013 Palma de Mallorca. Teléfono 971 220 081
grupoges@grupoges.es

El seu nom (requerit)

El seu email (requerit)

Assumpte

El seu missatge

captcha

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies